top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Bulesowski

Getin Bank - Zgłoszenie wierzytelności możliwe jedynie do 19 sierpnia.

Zaktualizowano: 10 sie 2023

Zgłoszenie wierzytelności upadłego banku Getin Noble Bank S.A. - MOŻLIWE TYLKO DO 19 SIERPNIA 2023 ROKU.


Ogłoszenie upadłości przez Getin Noble Bank w dniu 20 lipca 2023 roku ma istotny wpływ na frankowiczów posiadających kredyty w tym właśnie banku.
Przenosi możliwość dochodzenia wszystkich roszczeń wobec banku na grunt postępowania upadłościowego, prowadzonego przez syndyka. Jednocześnie w dalszym ciągu dopuszcza możliwość dochodzenia roszczeń przez syndyka wobec kredytobiorców w zwykłych postępowaniach sądowych. Sytuacja ta tworzy po stronie frankowiczów podwójne zagrożenie – nieuzyskania środków od Banku, wynikających z nieważności umowy i konieczności brania udział w postępowaniu z powództwa Banku, dotyczącym zwrotu kapitału. Istnieje bowiem obawa, że Syndyk będzie kierować pozwy przeciwko wszystkim kredytobiorcom Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty udzielonego kredytu plus swoiste odsetki wobec faktu, że linia orzecznicza w zakresie korzystania z kapitału przez kredytobiorców nie została jeszcze w pełni przesądzona. Zagrożenie to rozwiązuje aktywny udział w postępowaniu upadłościowym, polegający na zgłoszeniu syndykowi posiadanej wierzytelności oraz złożenie oświadczenia o potrąceniu.


Zgłoszenie wierzytelności: (1) następuje za pośrednictwem systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych; (2) musi być dokonane w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości przez Bank; (3) musi obejmować wszystkie wierzytelności, wraz z odsetkami i kosztami ich dochodzenia; (4) wymaga uzasadnienia, tj. wykazania ich zasadności; (5) musi zawierać załączniki wskazujące i dowodzące wysokości oraz zasadności wierzytelności.


Niezgłoszenie wierzytelności wyłącza możliwość udziału w postępowaniu upadłościowym. Tym samym wyłącza możliwość uzyskania zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń, należnych od Banku. W czasie trwania postępowania upadłościowego nie jest możliwe prowadzenie egzekucji na podstawie wydanych już wyroków Sądów oraz wytaczanie nowych powództw przeciwko bankowi. Jedyną możliwością kierowania roszczeń wobec banku jest udział w postępowaniu upadłościowym.


Zgłoszenia wierzytelności nie zastępuje pozew ani oświadczenie o potrąceniu.


Oświadczenie o potrąceniu prowadzi do umorzenia wierzytelności Banku i wierzytelności kredytobiorcy do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenie: (1) wymaga złożenia pisemnego oświadczenia; (2) może być dokonane nie później niż przed zgłoszeniem wierzytelności. Postępowania sądowe wytoczone przed ogłoszeniem upadłości będą mogły być prowadzone, przy udziale syndyka, jedynie w części dotyczącej ustalenia nieważności umowy. W części dotyczącej zapłaty postępowania sądowe będą zawieszone, a finalnie po zakończeniu postępowania upadłościowego lub jeszcze w jego toku umarzane.

146 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page