top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMarika Trybulska

Mikropożyczka z Tarczy 2.0. - także dla samozatrudnionych

Tarcza 2.0 w sposób znaczący rozszerzyła krąg mikroprzedsiębiorców, którzy mają uprawnienie do skorzystania z pożyczki w maksymalnej wysokości 5000 złotych, do przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników (tzw. samozatrudniomych)


W ramach Tarczy 1.0, warunkiem niezwracania udzielonej pożyczki na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej (jej umorzenia) było niezmniejszenie przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia mikropożyczki stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do tego jaki był stan zatrudnienia w dacie 29 lutego 2020 roku. Tym samym we wniosku o umorzenie należało złożyć oświadczenie o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia.


W ramach Tarczy 2.0. warunkiem umorzenia mikropożyczki jest obowiązek prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, co jest równoznaczne z tym, że przedsiębiorca nie może w tym okresie ani zawiesić działalności ani też jej zamknąć. W przypadku niektórych rodzajów działalności w ramach których prowadzenie działalności jest silnie skorelowane z decyzjami podejmowanymi przez Rząd i wprowadzanymi zakazami, należy przed złożeniem wniosku (którego złożenie jest równoczesne z podpisaniem umowy), rozważyć, czy jednak zawieszenie działalności nie jest ekonomicznie bardziej uzasadnionym a tym samym mniej ryzykownym rozwiązaniem.

Analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników, „samozatrudnieni” we wniosku o umorzenie udzielonej mikropożyczki składają oświadczenie, że prowadzili działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.


We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań oświadcza, że:


1) zapoznał się z zasadami ubiegania się o środki funduszu pracy na pozyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy,

2) wszystkie informacje, które zawarł we wniosku, oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe,

3) jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo Przedsiębiorców,

4) prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.,

5) nie otrzymał wcześniej mikropożyczki (tj. nie ubiega się o nią ponownie),

6) nie złożył wniosku w innym urzędzie pracy (analogicznie nie ubiega się o nią ponownie),

7) zobowiązuje się przeznaczyć środki z pożyczki na koszty związane z prowadzeniem działalności


Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie www.praca.gov.pl - znajdziecie też tam instrukcję ich wypełnienia. Dokumenty można złożyć za pośrednictwem tej platformy, jak i w tradycyjnej formie - kierując do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy list polecony, bądź korzystając ze skrzynek podawczych, które znajdują się w urzędach (niestety wtedy nie uzyskujecie póki co potwierdzenia złożenia dokumentów, co w przypadku nierozpoznania wniosku utrudnia kwestie dowodzenia że taki wniosek został złożony).


Szczegółowo znajdziecie regulację w art. 15 zzd ustawy
78 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page