top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Bulesowski

Na co można wydać subwencje z PFR? Poradnik subiektywny.

Jeżeli chcesz uzyskać umorzenie otrzymanej pożyczki do 75% musisz pamiętać

że pieniądze można przeznaczać tylko na konkretne cele.


Tak więc na pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym:

- wynagrodzeń Pracowników,

- kosztów zakupu towarów i materiałów,

- kosztów usług obcych,

- bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego,

- kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

- wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym,

- zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,

- przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji finansowej.

Należy jednak w szczególności pamiętać o podstawowym zakazie przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Oznacza to, że środków z subwencji nie można wydatkować na wynagrodzenia własne i członków rodziny, a to znaczy, że takie płatności należy dokonywać osobno i pamiętać o tym, aby również określona część składek ZUS, czy podatków dochodowych od tych pracowników była minimum zlecana osobnym przelewem.

Do czasu wydania wiążącej interpretacji przez PFR w zakresie wypłat dla właścicieli (wiadomo, że w szczególności przy indywidualnej działalności jest to często jedyne źródło w utrzymania rodziny) nie rekomendujemy również dokonywania wypłat z rachunku przedsiębiorstwa jako dochodu, zysku czy zaliczek na takowe, przypominamy, że subwencja ma pokryć choćby w części stratę związaną z epidemią, zysku w takim razie w pierwszej fazie być nie powinno.

Podobnie nie należy ze środków z subwencji nabywać usług czy towarów od przedsiębiorstw prowadzonych lub w których osobami decyzyjnymi są członkowie rodziny lub w których to przedsiębiorstwach jesteśmy my sami wspólnikami. Oczywiście nie ma zakazu sprzedaży takim podmiotom usług czy towarów (pod warunkiem, że ten podmiot nie otrzymał również subwencji).

Proszę uważać również na najem – często najmujemy lokale od osób bliskich, czy też w ramach najmu korzystamy z części lokalu jako mieszkalnego.

Zwracamy uwagę, że nadpłata dotyczy kredytów, a nie pożyczek (a więc trzeba dla bezpieczeństwa przyjąć, że chodzi tylko o finansowanie od instytucji finansowych, a nie osób fizycznych). W praktyce jednakże ten problem nie będzie występował – subwencja jest w kwocie, która powinna zostać wydana bez szans na nadpłatę czegokolwiek.

Kolejnym podstawowym zakazem przeznaczenia środków jest nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu (zakaz akwizycji).

Podkreślenia wymaga, że subwencja ma pomagać pokryć koszty bieżącej działalności, nie rekomendujemy zatem nadbudowywania za jej pomocą stanów magazynowych.

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą działalność w formie spółek zwracamy uwagę, że środki z subwencji wolno wydać na należności publicznoprawne spółki, a nie własne – tj. w szczególności nie na podatek dochodowy od osób fizycznych (przynajmniej do czasu wydania wiążącej interpretacji przez PFR), ZUS właściciela, podatek od nieruchomości wynajmowanej od właściciela, czy osób z nim powiązanych.

178 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page