top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Bulesowski

Nie musisz czekać na wyrok aby przestać spłacać kredyt frankowyKurs franka osiąga rekordowo wysokie notowania.

Inflacja szaleje i nic nie wskazuje na to, że ma się zatrzymać. Nie warto więc marnować swoich ciężko zarobionych pieniędzy na spłatę rat kredytu frankowego.
Rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki i jest to instytucja zabezpieczenia Twoich roszczeń istniejąca w prawie polskim od lat.


Podczas prowadzonych przez nas spraw udaje nam się uzyskiwać dla naszych klientów postanowienia sądów wstrzymujące po ich stronie obowiązek płacenia rat kredytu frankowego bez żadnych negatywnych konsekwencji dla frankowiczów. Takie rozstrzygnięcie Sądu jest skuteczne znacznie szybciej od wyroku bowiem odnosi efekt jeszcze w trakcie trwania sprawy sądowej przed wydaniem wyroku.


Na przykładzie rozstrzygnięcia zapadłego w dniu 5 marca 2022 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie w jednej ze spraw (zdjęcie widoczne powyżej), które prowadzimy wyjaśniamy jak to jest możliwe.


Osoba która inicjuje w sądzie postępowanie o unieważnienie umowy kredytowej ma możliwość żądania zabezpieczenia swoich roszczeń czyli w prostych słowach żądania aby sąd jeszcze przed wydaniem wyroku wydał postanowienie polepszające jej sytuację w trakcie trwania sprawy.


Interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia można uznać za uprawdopodobnione, gdy bez szczegółowej analizy wszystkich aspektów faktycznych i prawnych sprawy można na pierwszy rzut oka stwierdzić, że przysługuje ono wnioskodawcy – w świetle przytoczonych przez niego twierdzeń faktycznych, potwierdzonych przedstawionymi dowodami bądź innymi środkami (postanowienie SA w Krakowie z dnia 27 lutego 2018 roku, sygn. I ACz 158/18).


W przypadku kredytu frankowego sprowadza się to do przekonania Sądu o tym, że umowa zawiera niedozwolone klauzule i że bank otrzymał już od Ciebie tyle pieniędzy ile przekazał przelewem na Twój rachunek bankowy przy udzieleniu kredytu.

Cytując Sąd w jednej z naszych spraw: „Skoro kwota wypłacona powodom przez Bank jest niższa od wartości dokonanych przez nich spłat, a obecnie powodowie dokonywaliby spłat ponad wypłacony im kredyt, to stanowi to argument za uwzględnieniem wniosku powodów o zabezpieczenie roszczenia o ustalenie nieważności umowy co do zasady.”


Pojawia się zapewne pytanie czy jak nie będziemy spłacać kredytu to nie pogorszymy swojej sytuacji, bank nie rozwiąże z nami umowy i nie będzie próbował obciążać nas dodatkowymi opłatami/karami?

Spieszę z odpowiedzią, absolutnie NIE ma takiej obawy. Cytując uzasadnienie sądu w tej samej sprawie:

„Bank nie może dokonywać czynności, które miałyby niejako stanowić „sankcję” za niepłacenie rat kredytu w okresie od zabezpieczenia do zakończenia niniejszego postępowania, w szczególności nie może wypowiedzieć powodom umowy kredytu z powodu nieuiszczania rat kredytowych. Wstrzymanie obowiązku uiszczania rat kredytu, nastąpiło bowiem na podstawie postanowienia Sądu, nie jest zaś wyrazem lekceważenia przez powodów swoich zobowiązań umownych.


Podsumowując, już na początku sprawy sądowej nie czekając na prawomocny wyrok można uwolnić się od spłaty kredytu frankowego. Wystarczy dobrze napisany i uzasadniony wniosek o zabezpieczenie roszczenia.


Zapraszamy do kontaktu w przypadku dalszych pytań.

29 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page