top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Bulesowski

Subwencje - konieczne potwierdzenie tożsamości do końca roku

Szanowni Państwo,


przypominamy, że obowiązkiem beneficjenta PFR jest dostarczenie do banku do dnia 31 grudnia 2020 roku dokumentów potwierdzających, że wszystkie osoby, które składały w imieniu beneficjenta wnioski o udzielenie subwencji finansowej (w tym podpisywały umowę subwencji finansowej), a także składały odwołania, były uprawnione lub umocowane do reprezentowania beneficjenta.


Bank, za pośrednictwem którego wnioskowali Państwo o subwencję finansową, w zakładce wiadomości podaje informacje o postaci w jakiej należy dostarczyć ww. dokumenty. W zależności m.in. od tego kto w imieniu beneficjenta złożył wniosek o udzielenie subwencji finansowej/odwołanie/zawarł umowę subwencji finansowej konieczne będzie dostarczenie do banku, za pośrednictwem którego zawarta została umowa subwencji finansowej, jednego z niżej wskazanych pakietu dokumentów.


  1. W sytuacji, gdy umowa subwencji finansowej została zawarta/odwołania zostały złożone przez osobę upoważnioną do samodzielnego działania w imieniu beneficjenta (np. członka zarządu spółki kapitałowej uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji albo osobę prowadzącą jednoosobową działalność działającą bezpośrednio we własnym imieniu), konieczne jest przedłożenie:

a) informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika umocowanie osoby składającej wniosek o udzielenie subwencji finansowej/odwołanie do jednoosobowego działania w imieniu beneficjenta; albo

b) wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którego wynika umocowanie osoby składającej wniosek o udzielenie subwencji finansowej/odwołanie do jednoosobowego działania w imieniu beneficjenta.


  1. W sytuacji, gdy umowa subwencji finansowej została zawarta/odwołania zostały złożone przez osobę, która nie była upoważniona do samodzielnego działania w imieniu beneficjenta (np. księgową posiadającą dostęp do bankowości elektronicznej, jednego z członków zarządu spółki kapitałowej uprawnionego do łącznej reprezentacji, jednego ze wspólników spółki cywilnej), konieczne jest przedłożenie:

  2. pełnomocnictwa udzielonego każdej osobie, która złożyła oświadczenia w bankowości internetowej na etapie zawierania umowy subwencji finansowej/składania odwołań przez osobę/osoby umocowane do działania w imieniu beneficjenta (pełnomocnictwo powinno zostać udzielone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej/odwołania) wraz z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego albo wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w których ujawnione zostały dane osób upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa; albo

  3. oświadczenia retrospektywnego, na podstawie którego beneficjent potwierdza zawarcie umowy subwencji finansowej (w tym złożenie odwołań) podpisanego przez osobę/osoby umocowane do działania w imieniu beneficjenta wraz z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w których ujawnione zostały dane osób upoważnionych do podpisania oświadczenia.


Dodatkowe uwagi:


  1. Co do zasady, dokumenty, o których mowa powyżej mogą zostać złożone w formie papierowej lub elektronicznej.

  2. W zakresie pełnomocnictwa oraz oświadczenia wymagane są formy szczególne, tj.:

(i) w stosunku do formy pisemnej - forma z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz

(ii) w stosunku do formy elektronicznej – forma z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.


Szczegóły w tym zakresie powinny zostać ustalone bezpośrednio z Państwa bankiem – proszę się kontaktować w pierwszej kolejności ze swoim dedykowanym doradcą.


  1. W przypadku spółek cywilnych pełnomocnictwo oraz oświadczenie musi zostać podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

  2. Wzór pełnomocnictwa oraz oświadczenia został przez PFR zamieszczony na stronie internetowej (również w załączeniu).

  3. Bank winien niezwłocznie potwierdzić, że przesłane dokumenty są prawidłowe – proszę w tym zakresie dopingować do pracy swojego doradcę w banku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy. Odpowiemy na wszystkie pytania.

35 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page