top of page
header_podstrony_jakdzialamy_5_edited.jpg

Piotr Kłosiński

ADWOKAT

Współzałożyciel kancelarii, od 2006 roku reprezentuje klientów indywidualnych oraz biznesowych. Specjalizuje się w sprawach związanych z szeroko pojętym rynkiem finansowym, kredytach walutowych oraz nieruchomościach. Występuje również w procesach karnych. Specjalista i prelegent licznych szkoleń z zakresu prawa ochrony konkurencji. Sędzia Dyscyplinarny w Łódzkim Związku Koszykówki.

pklosinski@kb-adwokaci.pl

Michał Bulesowski

ADWOKAT

Współzałożyciel kancelarii, od 2006 roku pomaga klientom indywidualnym oraz przedsiębiorstwom. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, w szczególności reprezentuje z powodzeniem klientów w sporach z izakresu prawa rodzinnego, spadkowego, z instytucjami rządowymi, ubezpieczycielami oraz procesach z  elementem transgranicznym. Prowadzi również sprawy karne w zakresie przestępstw gospodarczych.

mbulesowski@kb-adwokaci.pl

Marika Trybulska

ADWOKAT

Od 2013 roku reprezentuje klientów kancelarii w sprawach cywilnych oraz karnych. Pani Mecenas odniosła wiele sukcesów w sprawach z agencjami rządowymi oraz sprawach odszkodowawczych klientów kancelarii. Dyplomowany Mediator wpisany na listy przy sądach okręgu łódzkiego. Prowadziła z powodzeniem wiele mediacji z zakresu prawa gospodarczego.

mtrybulska@kb-adwokaci.pl

Katarzyna Grabarczyk

ADWOKAT

Doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UŁ, adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Pani mecenas specjalizuje się w sprawach cywilnych, administracyjnych oraz sporach sądowych, w szczególności zagadnieniach dotyczących kredytów walutowych, obligacji, prawa budowlanego oraz elementów transgranicznych.

kgrabarczyk@kb-adwokaci.pl

Filip Plewa

ADWOKAT

Specjalista od spraw odszkodowawczych oraz postępowań karnych mających na celu odzyskanie należności cywilnoprawnych poszkodowanych. Pan Mecenas reprezentuje również klientów w sprawach rodzinnych, rozwodach, sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej oraz alimentów. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

fplewa@kb-adwokaci.pl

Martyna Krawczyk

 ADWOKAT

Pani Mecenas odpowiada za bieżącą obsługę kientów z branży deweloperskiej. Specjalizuje się w sprawach cywilnych i  gospodarczych. Od czerwca 2019 roku działa aktywnie w organizacji Centrum Praw Kobiet wspierając je w kwestiach prawnych. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, w szczególności zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego.

mkrawczyk@kb-adwokaci.pl

Sandra Ptasik

APLIKANT ADWOKACKI

Absolwentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.  Pracę magisterską obroniła z wynikiem bardzo dobrym w Katedrze Prawa Pracy pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Górala. Wpisana w 2021 roku na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Aplikację odbywa pod patronatem Adw. Michała Bulesowskiego. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa cywilnego, medycznego, rodzinnego i opiekuńczego.

sptasik@kb-adwokaci.pl

Laura Jończyk

PRAWNIK

Studentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.  Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz jest odpowiedzialna za obsługę administracyjną klientów kancelarii. 

ljonczyk@kb-adwokaci.pl

Magdalena Silkowska

PRAWNIK

Absolwentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.  Specjalizuje się w bieżącej obsłudze klientów w sprawach związanych  z odszkodowaniami oraz jest odpowiedzialna za obsługę administracyjną klientów kancelarii. 

msilkowska@kb-adwokaci.pl

Paweł Dymek

MARKETING

Specjalista i przedstawiciel kancelarii w zakresie działań marketingowych, w szczególności spraw odszkodowawczych.

bottom of page