top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Bulesowski

Błąd medyczny - Uwagi Praktyczne

Źle postawiona diagnoza, błędnie zaordynowane leczenie, nieprawidłowe rozpoznanie, zakażenie szpitalne czy nawet istotny błąd przy przeprowadzeniu zabiegu? Błędy w sztuce medycznej zdarzają się niestety bardzo często. Pacjenci nierzadko jednak godzą się z błędami medycznymi nie dochodząc roszczeń od placówek medycznych. Czy mogą to zrobić, jak to zrobić i na czym polega postępowanie o zapłatę za błąd medyczny – postaramy się odpowiedzieć na te pytania w niniejszym artykule.

Błąd w sztuce medycznej – czym jest?

Wszyscy na co dzień korzystamy z pomocy fachowców, specjalistów medyków. W większości nasze wizyty u lekarzy ograniczają się do przypadków oczywistych oraz niezagrażających naszemu zdrowiu i życiu. Niestety, coraz częściej trafiamy do lekarzy także ze sprawami poważnymi: złamania, konieczność operacji, zabiegi kardiologiczne, badania onkologiczne.

Stale rosnąca liczba pacjentów i wykonywanych przez lekarzy świadczeń zdrowotnych, brak dodatkowych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia, ciągły pośpiech i zmęczenie powodują występowanie coraz większej ilości błędów w sztuce medycznej.

Błędy w sztuce medycznej to bardzo szeroki i otwarty katalog zdarzeń. Za błąd w sztuce medycznej uważa się błędy diagnostyczne: przedstawienie błędnej diagnozy co do choroby, błędny opis zdjęcia USG czy RTG, błędne zweryfikowanie badań przedstawionych lekarzowi; błędy w leczeniu: zaordynowanie błędnych zaleceń lekarskich, wykorzystanie nieodpowiednich narzędzi do przeprowadzenia leczenia, wykonanie nieodpowiednich zabiegów czy też błędy w toku leczenia operacyjnego, czyli taki błąd medyczny, który powstaje w toku przeprowadzenia zabiegu czy operacji i niejednokrotnie kończy się niestety dla pacjenta w sposób tragiczny. Występują też inne błędy w sztuce medycznej np. zakażenia szpitalne.

Konsekwencje błędów medycznych

Konsekwencje popełnionych błędów medycznych, co oczywiste, zależą od rodzaju popełnionego błędu i wiążą się bezpośrednio ze schorzeniem czy wydarzeniem, które było podstawą wizyty u lekarza, w szpitalu. Najczęściej w swojej pracy spotykamy się z przypadkami wydłużonej rekonwalescencji na skutek błędnego leczenia, konieczności przejścia kolejnych zabiegów czy operacji rewizyjnych, powtórnym łamaniem kości i ich operowaniem, a także niestety ze zgonami pacjentów oraz zakażeniami szpitalnymi.


Postępowanie o zapłatę za błąd medyczny

Choć świadomość społeczeństwa ciągle wzrasta wiele pacjentów czy osób najbliższych dla pacjentów przeświadczonych o popełnieniu błędu medycznego, nie decyduje się na walkę ze szpitalem czy innym podmiotem medycznym o zadośćuczynienie, czy odszkodowanie. Dla wielu osób wydaje się, że walka jest z góry przegrana. To jednak nie jest prawda.

Oczywiście wytaczając postępowanie samemu, przez osobę poszkodowaną przez szpital będzie bardzo trudno uzyskać świadczenia i zadowalający wyrok Sądu. Taka osoba będzie miała osobisty stosunek do sprawy, a nadto może być wyczerpana źle poprowadzonym leczeniem, w końcu może niestety zabraknąć koniecznego czasu, sił i wiedzy dla właściwego skonstruowania powództwa i poprowadzenia sprawy. Dlatego też taką sprawę lepiej zlecić profesjonaliście.

Postępowanie o zapłatę za błąd medyczny wytaczane jest do Sądu Powszechnego. Istnieje wiele możliwości w zakresie podmiotu, od którego pacjent chce uzyskać świadczenia. Może być to podmiot leczniczy, szpital, ubezpieczyciel bądź osoba z personelu szpitalnego.

W toku postępowania konieczne będzie przeprowadzenie dowodów z zeznań stron, świadków, przesłuchanie lekarzy, wreszcie dowodu z opinii biegłych – najczęściej więcej niż jednej dziedziny medycyny. Do przeprowadzenia tych wszystkich czynności potrzebny jest fachowy pełnomocnik, który będzie wiedział w jaki sposób poprowadzić przesłuchanie przed Sądem, jakie pytania zadać biegłemu, w jaki sposób formułować tezy i pytania.

Świadczenia za błąd medyczny

Katalog świadczeń za błędy medyczne jest bardzo szeroki. Najczęściej jest to zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną przez zaistniały błąd. Krzywdą jest zarówno pogorszenie naszego stanu zdrowia jak i konieczność przechodzenia kolejnych zabiegów, powtórne łamanie źle złożonych odłamów kostnych, konieczność zmagania się z rozstrojem zdrowia na skutek zakażenia czy błędnego leczenia.

Niezależnie od zadośćuczynienia za krzywdę pacjenci mają prawo także do zadośćuczynienia za błędną diagnozę i leczenie, które nie wiąże się z powstaniem krzywdy ale samym faktem postawienia błędnej diagnozy medycznej. Roszczenie to zostało ukształtowane przez ustawodawcę nie w kodeksie cywilnym, w którym swoją podstawę ma zadośćuczynienie opisane powyżej, ale w ustawie o prawach pacjenta.

Przy tragicznych w skutkach błędach medycznych, których skutkiem jest zgon pacjenta świadczeń mogą dochodzić jego najbliżsi. Katalog osób tutaj także jest szeroki i otwarty. Rodzina pacjenta może dochodzić zarówno zadośćuczynienia za krzywdę – utratę osoby bliskiej jak i odszkodowania, gdy ich sytuacja materialna pogorszyła się na skutek śmierci.

Pacjentom przysługują także liczne inne świadczenia, o których wiele osób niestety nie wie, a są to m. in. odszkodowanie za koszty leczenia, odszkodowanie za utracone korzyści w tym zarobek, renta na zwiększone potrzeby, renta za utratę widoków na przyszłość, renta wyrównawcza, świadczenie na przyszłe koszty leczenia i powrotu do sprawności itd.

Co więcej – o wypłatę większości świadczeń można starać się już w toku postępowania sądowego nie czekając na wyrok Sądu w ramach tzw. zabezpieczenia roszczenia.

Podsumowanie

Co oczywiste, nikomu nie życzymy konieczności dochodzenia roszczeń od placówek medycznych i mocno trzymamy kciuki za fachowców lekarzy, aby błędy medyczne nie zdarzały się lub występowały jak najrzadziej. Niemniej jeżeli taka przykra sytuacja spotkała kogoś z Was lub osobę bliską – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Mając doświadczenie w tych sprawach postaramy się odpowiednio pomóc i doradzić.42 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page