top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Bulesowski

Co oznacza unieważnienie umowy kredytu frankowego w kilku prostych słowach

Wiele pisze się obecnie na temat spraw sądowych przeciwko bankom i tzw. unieważnienia umowy kredytu frankowego. Nie pojawiają się jednak wyjaśnienia tego terminu. Co on oznacza w praktyce?


Spieszę z pomocą.


Mając kredyt frankowy w banku możemy wystąpić do Sądu w celu pozbycia się go. Koniecznie musimy skierować do sądu pozew wskazując, że domagamy się unieważnienia umowy. Jeżeli tego nie zrobimy nasza umowa nigdy nie stanie się nieważna i musimy spłacać kredyt według jej niekorzystnych postanowień. Jak wspominałem w poprzednim artykule co do zasady mamy dwa roszczenia w przypadku wystąpienia do Sądu

- o unieważnienie lub

- przeliczenie kredytu po innym bardziej korzystnym dla nas kursie.


Roszczenie o unieważnienie umowy kredytu oznacza, że występujemy do Sądu o stwierdzenie, że umowa kredytu jaką zaproponował nam bank i którą podpisaliśmy nie wywołuje żadnych skutków. Co najistotniejsze jest ona nieważna od dnia jej zawarcia - w prawniczym języku jest to tzw. nieważność ex tunc.

Coraz więcej składów sędziowskich w sprawach frankowych na skutek wyroku TSUE (wskazany we wcześniejszym artykule) uznaje takie roszczenie tj. stwierdza nieważność umów frankowych. Przykładowo podaje tutaj orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie o kredyt frankowy (sygn. akt V CSK 382/18).


Klienci często pytają, Panie mecenasie ale co faktycznie w praktyce ta nieważność oznacza?

Moi drodzy otóż to, że mamy oddać bankowi dokładnie tę kwotę, którą od niego otrzymaliśmy bez odsetek oraz kosztów operacyjnych kredytu (opłaty, prowizje itp.). Przykładowo jeżeli otrzymaliśmy przelewem z banku dwieście tysięcy złotych oddajemy dokładnie te dwieście tysięcy złotych bez względu na kurs franka.


Mamy więc zasadniczo trzy możliwe sytuacje przy nieważności umowy kredytu:

  1. Jeżeli spłaciłaś/eś kredyt w wysokości dokładnie takiej jaką dostałaś/eś przelewem z banku nie płacisz nic i jesteś wolna/y od zobowiązań wobec banku.

  2. Jeżeli spłaciłaś/eś wyższą kwotę kredytu niż dostałaś/eś przelewem z banku to bank oddaje Ci nadpłaconą przez Ciebie różnicę.

  3. Jeżeli spłaciłaś/eś mniej niż dostałaś/eś przelewem z banku musisz zwrócić bankowi różnicę której brakuje

Każda z tych sytuacji jest oczywiście o wiele bardziej korzystna niż niewytaczanie sprawy sądowej i spłacanie kredytu zgodnie z postanowieniami umowy.


Oczywiście konieczne jest indywidualne przeliczenie każdej umowy aby wskazać dokładne saldo kredytu. Taką analizę przeprowadzamy po otrzymaniu od Państwa umowy, przed decyzją co do złożenia w sądzie pozwu.
86 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page