top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Bulesowski

COVID-19 #Postojowe - nie dla wszystkich


Krótko i na temat o świadczeniu postojowym

Kiedy możemy się o nie ubiegać? 1.kiedy Twój przychód był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym, 2. nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale - tj. 15,6 tyś złotych

Nowa regulacja zmienia również zasady przyznawania tego świadczenia, dotychczas jednorazowego, obecnie może zostać przyznane trzykrotnie. Katalog podmiotów objętych świadczeniem obejmuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby „zatrudnione” w oparciu o umowy cywilnoprawne. Istotnym przy tym jest, że aby świadczenie uzyskać nie wystarczy wystąpić o nie jednokrotnie (jak ma to miejsce w przypadku składek ZUS). Niezbędne jest złożenie trzech odrębnych wniosków, w ramach których wnioskodawca składa stosowne oświadczenie, że sytuacja majątkowa, która stanowiła podstawę przyznania pierwszego świadczenia postojowego, nie uległa poprawie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia. Wysokość świadczenia postojowego wynosi 2080 zł. W obydwu przypadkach (zwolnienie ze składek ZUS oraz świadczenie postojowe) zmieniony został termin graniczny rejestracji w ZUS – z dnia 1 lutego 2020 roku na dzień 1 kwietnia 2020 roku. Tym samym przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, w sytuacji znalezienia się w trudnej sytuacji, będą mogli skorzystać ze zwolnienia. [Szczegółowe brzmienie ww. regulacji znajdziecie Państwo w art. 15zq, art. 15zr, art. 15 zs i art. zu]

23 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page