top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Bulesowski

Realna pomoc. Subwencje na ratunek Twojej firmie

#Covid-19; #subwencje; #dofinansowanieRuszył program umożliwiający otrzymanie pożyczek od Polskiego Funduszu Rozwoju.

Procedura otrzymywania pożyczek jest stosunkowo uproszczona. Wnioski składane są w formie elektronicznej przez systemy bankowe. Co najważniejsze pomoc ma być udzielana w dwa dni.

Pożyczki mają być co do zasady zwrotne, ale będzie można ubiegać się o ich umorzenie do 75% wartości pożyczki.


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?


Mikro, mali i średni przedsiębiorcy te podmioty, które zatrudniają średniorocznie od 1 do 249 pracowników. Warunkiem jest zatrudnianie pracowników

Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w tym uwzględnia się pracowników opłacających samodzielnie składki na FUS i FUZ.Warunkiem otrzymania subwencji jest

– prowadzenie działalności gospodarczej przed 31 grudnia 2019 r.,

spadek obrotów o co najmniej 25% po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku,

– na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania brak zaległości w opłacaniu składek na FUS i podatków (ważne, że za zaległość nie jest uważane rozłożenie płatności na raty bądź ich odroczenie),

– rezydencja podatkowa w Polsce,

– rozliczanie podatków za ostatnie dwa lata obrotowe w Polsce,

– brak postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego na albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.NA CO JEST POŻYCZKA?


Subwencja jest udzielana na pokrycie kosztów działalności gospodarczej czyli większość kosztów stałych i codziennych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej lub niezbędnych dla prowadzonej działalności, w szczególności wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami.

25% subwencji można wykorzystać na wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów.

Wprost zakazane jest przeznaczanie środków na wypłaty dla właściciela lub podmiotu z nią powiązanego.


JAKA JEST WYSOKOŚĆ POŻYCZKI?


Jest to iloczyn osób zatrudnionych przez kwotę bazową na jednego pracownika.


Kwoty bazowe są zależne od wielkości spadku obrotów. Jeżeli obroty twojego przedsiębiorstwa spadły o

– 25-50% – jest to 12000 zł na jednego pracownika

– 50-75% – 24000 zł na jednego pracownika

– powyżej 75% – 36000 zł na jednego pracownika

Maksymalna wartość subwencji wynosi 324.000,00 zł.


Liczbę zatrudnionych liczy się na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

W przypadku małego i średniego przedsiębiorcy kwota subwencji uzależniona jest tylko od wielkości spadku obrotu:

– do 50% – 4% wartości przychodów za ostatni rok obrotowy, czyli 2019 r.

– od 50 do 75% – 6% wartości przychodów za 2019 r.,

– powyżej 75% – 8% wartości przychodów za 2019 r.

Maksymalna wartość subwencji wynosi 3.500.000,00 zł.


CZY SUBWENCJA JEST DO ZWROTU I KIEDY?


Jest szansa na umorzenie zwrotu pożyczki do określonej wartości (nawet 75%).

Przedsiębiorca, co do zasady, powinien zwrócić kwotę subwencji. Spłata rozpoczyna się od 13. miesiąca po wypłacie subwencji. Subwencję spłaca się w ratach przewidzianych na 24 miesiące.

Mikroprzedsiębiorca będzie zwolniony ze zwrotu jeżeli

– będzie kontynuował działalność przez 12 miesięcy od dnia wypłaty subwencji – 25% bezzwrotne,

– nie zmniejszy zatrudnienia w ww. okresie – 50% bezzwrotne.

Łącznie 75%.


Mały/średni przedsiębiorca również może nie zwracać maksymalnie 75% subwencji, jeżeli:

– będzie kontynuował działalność przez 12 miesięcy od dnia wypłaty subwencji – 25% bezzwrotne,

– wykaże stratę na sprzedaży w wielkości powyżej 25% – 25% bezzwrotne,

– nie zmniejszy zatrudnienia w ww. okresie – 25% bezzwrotne.


Kryteria te badane są na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.JAK UZYSKAĆ POŻYCZKĘ?


Proponuję wejść na stronę Państwowego Funduszu Rozwoju https://pfr.pl/ po szczegóły. Wnioski składa się poprzez systemy bankowe Twojego banku. Konieczne jest jednak ich prawidłowe wypełnienie ponieważ jakikolwiek błąd w danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku.

Jeśli przedsiębiorca nie otrzyma subwencji lub otrzyma ją w niższej kwocie niż maksymalna będzie mógł złożyć wniosek odwoławczy za pośrednictwem banku, w którym złożony został wniosek.


W razie jakichkolwiek pytań/wątpliwości służymy pomocą. Możemy przeprowadzić Cię przez proces uzyskania pożyczki.


Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego.


249 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page